Biografi

Uddannelse

 

  • 2011 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kultur og Identitet. Ph.d.-grad, historie. 
  • 2009 Syddansk Universitet. Gymnasialt pædagogikum (merit)
  • 2008 Professionshøjskolen i København. Pædagogisk diplomuddannelse (specialpædagogik)
  • 2003 Roskilde Universitetscenter, Institut for Geografi, Institut for Historie og Samfundsforhold. Cand. mag., historie og geografi.
  • 2001 Danmarks Pædagogiske Universitet. Specialpædagogisk basisuddannelse
  • 1997 Blaagaard Statsseminarium. Læreruddannelsen. (linjefag; historie og geografi)