Udgivelser

Bøger og artikler


Bogudgivelser

Den yderste grænse - danske frivillige i de baltiske uafhængighedskrige 1918-1920

Lindhardt og Ringhof 2019, 1210 s., illustreret (to bind)  


Et liv uden fædreland – Søren Kams erindringer

Lindhardt og Ringhof 2016, 511 s., illustreret  

(i samarbejde med historiker, dr.phil. John T. Lauridsen)

Schalburg - en patriotisk landsforræder

Gyldendal 2008, 519 s., illustreret

Beredt for Danmark - Nationalsocialistisk ungdom 1932-45 

Høst & Søn 2004, 498 s., illustreret

Artikler

Lithuania´s fight for independence in 1918-1921 – a Danish perspective (27 s.).

Trykt i: Denmark and Lithuania. Through 100 years of bilateral relations. From neighbours to allies (Red. Niels Bo Poulsen & Hans Brask). The Royal Danish Embassy, Vilnius 2021.

Danish-Latvian political and military relations 1918-1921 (4 s.). Trykt i: Ties Through Time: Denmark & Latvia. Jubilæumsskrift udgivet af Danish Cultural Institut and Royal Danish Embassy, Riga 2021.

They fought for Estonia: Danish Volunteers and their motives for participating in the Estonian War of Independence 1919 (7 s.). Trykt i: Denmark and Estonia - 100 Years of Diplomatic Relations. The Royal Danish Embassy, Tallinn 2021.

En hemmelig lille krig (17 s.).

Trykt i: ÆRA, RÆSON Medier, nr. 1 Vol. 1, 2021.

Fighting for Estonia – Danish Volunteers and their Motives to participate in the Estonian War of Independence 1919 (25 s.).

Trykt i: Denmark and Estonia 1219–2019 – Selected Studies on common Relations (red. Jens E. Olesen): Druckhaus Panzig, Greifswald 2019.

Danish volunteer soldiers in Estonia´s war of independence (40 s.).

Booklet udgivet i samarbejde med den danske ambassade i Tallinn, Estland 2019. Forord af Kristina Miskowiak Beckvard, dansk ambassadør, og Meelis Kiili, General Major and commander of the Estonian Defence League.


Danish volunteer soldiers in Latvia´s war of independence (17 s.).

Booklet udgivet i samarbejde med den danske ambassade i Riga, Letland 2018. Forord af Hans Brask, dansk ambassadør og Guntis Ulmanis, lettisk præsident 1993-99.


Bloddrengene – Arisk Avantgarde 1938-43 (46 s.)

Trykt i: ’Kildekunst.’ Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen (red. Sofie Lene Bak m.fl.)

Museum Tusculanums Forlag 2016, Det Kongelige Bibliotek (Danish Humanist Texts and Studies 55)

C.F. von Schalburg - fra dansk officer til germansk frontkæmper (23 s.)

Trykt i: Individet i krig. Aktører 1939-1945. Forsvarsmuseet, Oslo 2011 (red. Øivind Berntzen Armann)

Hans Fenger: Med dødseskadronen i vinterkrig (30 s.)

(i samarbejde med historiker, ph.d. Jan Ahtola Nielsen)

Trykt i: Danskere i krig 1936-48. Gyldendal 2009 (red. Rasmus Mariager)

Den grå officer: DNSAP's landsungdomsfører Hans Jensen (16 s.)

Trykt i: Over stregen - under besættelsen. Gyldendal 2007 (red. John T. Lauridsen)

 

Aldrig usynlig : den nazistiske flyverkaptajn Erik Lærum (18 s.)

Trykt i: Over stregen - under besættelsen. Gyldendal 2007 (red. John T. Lauridsen)

 

Linedans : C.F. von Shalburg og 9. april (11 s.)

Trykt i: Over stregen - under besættelsen. Gyldendal 2007 (red. John T. Lauridsen)